Groeicurve online dating

Posted by / 12-Sep-2017 09:56

Dit komt neer op een bevolkingsdichtheid van zo'n 1,38 miljoen inwoners/km².Ter vergelijk, dat is meer dan 135 keer zo dichtbevolkt als New York in 2008 en meer dan 55 keer als Calcutta, één van de dichtstbevolkte steden ter wereld.De wereldbevolking is tussen 1950 en 2000 met iets meer dan 143 procent toegenomen; van 2,515 naar ca. Deze groei was per bevolkingsgebied als volgt verdeeld: Uitgaande van een mogelijke groei tot 12 miljard mensen in 2050 (een verdubbeling elke 50 jaar), zou dit in theorie betekenen dat over 750 jaar de wereldbevolking is gegroeid tot bijna 200.000 miljard (of 200 biljoen) mensen.Verdeeld over het totale aardoppervlak (144,5 miljoen km², inclusief woestijnen, oerwouden, poolgebieden, etc.), zou dit betekenen dat elke wereldbewoner in het jaar 2750 zo'n 0,73 m² ter beschikking heeft.China heeft het grootste aantal inwoners van de hele wereld.Daar woonden, volgens een telling in 2007, 1.321.851.888 mensen.

De meest gesproken talen ter wereld waren in 2009 De zes bekendste wereldreligies zijn het christendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme, het taoïsme en het jodendom.Op 11 juli 1987 werd het Kroatische jongetje Matej Gaspar symbolisch uitgeroepen tot vijf miljardste wereldburger.Op 19 juli 1999 werd volgens de Verenigde Naties de 6 miljardste mens geboren. Dit was uiteraard een symbolische keuze, omdat het niet was na te gaan wie daadwerkelijk de zes miljardste wereldburger werd.De belangrijkste conclusie van het nieuwe VN-rapport is dan ook dat het sterftecijfer, wereldwijd, lager uitvalt.Dat heeft niet alleen effect op de totale omvang van de wereldbevolking, maar ook op de leeftijdssamenstelling.

groeicurve online dating-14groeicurve online dating-52groeicurve online dating-22

One thought on “groeicurve online dating”